Articles Comments

Levandevatten.info » Entries tagged with "minikraftverk"

Strane å ska återställas

15 oktober rapporterade vi att ett olagligt minivattenkraftverk bygge hade startats i Strane å. Nu har Länsstyrelsen i Västa Götalands län utfärdat ett vite på 200 000 kr som måste betalas om inte ägaren har återställt Stranö Å innan den 1 december 2010. … Read entire article »

Filed under: Vattenkraft

Förstörde Orusts finaste lekvatten

Ett av de absolut viktigaste vattendragen, Strane å, på Orust för lekande havsöring är nu förstört. En företagare har utan tillstånd inlett ett bygge av ett minikraftverk. Länsstyrelsen har gjort en polisanmälan om miljöbrott samt dom har nu också stoppat arbetet. … Read entire article »

Filed under: Vattenkraft